Hiển thị kết quả duy nhất

-5%
600,000  570,000 

Về với mảnh đất Anh hùng Núp–Làng kháng chiến Stơr là một di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của huyện Kbang, Gia Lai- một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Lắng nghe câu chuyện về Anh hùng Núp- một vị anh hùng dân tộc, người con ưu tú, cánh chim đầu đàn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.